AFRICA

(dal 146 aC; da cui venne creata la Numidia nel 197 d.C. / since 146 BC; in 197 AD Numidia was created from a part of it)

 • capoluogo/capital city Utica (Utica)

 • Acholla (Acholla)

 • Announa (Thibilis)

 • Ain Tounga (Thignica)

 • Cartagine / Carthage (Carthago)

 • Chemtou (Simmithus)

 • Djemila (Cuicul)

 • Dougga (Thugga)

 • El Djem (Thydrus) #1 #2

 • Fahs (Thuburbo Maius)

 • Guelma (Calama)

 • Haïdra (Ammaedara)

 • Jendouba (Bulla Regia)

 • Khamissa (Thubursicum)

 • Lambese (Lambaesis)

 • Lebda (Leptis Magna)

 • Maktar (Macataris)

 • Medeina (Althiburus)

 • Oudna (Uthina)

 • Sbeitla (Sufetula)

 • Tebessa (Thevestis)

 • Tibasa (Tipasa)

 • Timgad (Thamugadi)

 • Tripoli (Oea)

 • Tunisi/Tunis (c/o Carthago)

 • Zaghuoan (c/o Carthago)

 • Zovagha (Sabratha)