NUSRPON076 – Jerash

Mi piace / I like(0)Non mi piace / I Dislikes(0)

NUSRTEM032 – di Artemide / Artemis’

Mi piace / I like(0)Non mi piace / I Dislikes(0)

NUSRTEA083 – Jerash (2° theatre)

Mi piace / I like(0)Non mi piace / I Dislikes(0)

NUSRTEA082 – Jerash (1° theatre)

Mi piace / I like(0)Non mi piace / I Dislikes(0)

NUSRTER021 – Jerash

Mi piace / I like(0)Non mi piace / I Dislikes(0)

NUSRPOR019 – porta meridionale / southern gate

Mi piace / I like(0)Non mi piace / I Dislikes(0)

NUSRARC018 – di Adriano / Hadrian’s

Mi piace / I like(0)Non mi piace / I Dislikes(0)

Arco di Traiano (vedi NUSRARC020)/ Trajan’s arch in Jerash (as NUSRARC020)

Mi piace / I like(0)Non mi piace / I Dislikes(0)

NUSRARC020 – tetrapilo nord di Gerasa / Jerash’s tetrapylus

Mi piace / I like(0)Non mi piace / I Dislikes(0)

NUSRCIR024 – ippodromo di Gerasa / Jerash’s hyppodrome

Mi piace / I like(0)Non mi piace / I Dislikes(0)